משדר הבוקר של אולפן ynet


פרסום ראשוני: 08:12 , 23.09.20