36 עצורים נמצאו מאומתים לנגיף הקורונה במסגרת בדיקות שנערכו בבית המעצר קישון שבצפון. משירות בתי הסוהר נמסר כי כלל העצורים במצב טוב ואינם סובלים מתסמינים. שאר הכלואים בבית המעצר צפויים להיבדק גם הם. בשבועות האחרונים התחסנו רוב האסירים והסוהרים בבתי הסוהר בישראל.

(רועי רובינשטיין)