לפיד אסדת הגז לווייתן הופעל בעקבות "אירוע תפעולי" על האסדה. לא פרצה שריפה במקום. מהתשלובת נמסר כי הדלקת הלפיד אינה גורמת סכנה סביבתית או בריאותית, אלא מהווה חלק משגרת הטיפול באירועים כאלו.

(אחיה ראב"ד)