אגף המודיעין בצה"ל פרסם דו"ח ובו המלצות להמשך ההתמודדות עם התפשטות תחלואת הקורונה. באמ"ן ממליצים לבחון את החזרת חובת הבידוד לשבים מחו"ל – גם אם החלימו לאחר שחלו בנגיף או חוסנו. כמו כן, הזהירו באמ"ן מהתפתחות של מוטציה ישראלית, "תוצרת בית". בדו"ח נכתב כי "בנסיעה לחו"ל, גם על מחלימים ומחוסנים להתנהל בזהירות – להקפיד על ריחוק חברתי, מסכות והימנעות מהתקהלויות". עוד נאמר, כי "יש לבחון להתייחס למחוסנים או מחלימים באופן דומה בעת הגעתם לישראל לכל הפחות בהיבטי בדיקתם וייתכן אף בידוד מקוצר, כיוון שאם ידבקו במוטציה בעייתית המתמודדת עם החיסון הם עלולים להפיץ אותה בקהילה".
(ynet)