מחקר משותף של מכון כללית למחקר ואוניברסיטת תל אביב מצא כי ההגנה של חיסון הקורונה של חברת פייזר נגד הזן הדרום אפריקני פחותה מההגנה נגד הזן המקורי של הקורונה ונגד הזן הבריטי, שהוא השכיח כיום בהדבקות בישראל. עם זאת, החוקרים מסייגים ואומרים כי בשלב זה לא ניתן להעריך במדויק את שיעור הירידה ביעילות החיסון. הערכתם היא שיעילות החיסון אינה יורדת באופן דרסטי, משום שאין התפשטות נרחבת של הזן הדרום אפריקני והוא מאוד נדיר בארץ, ולכן היא עדיין משמעותית.
(אדיר ינקו)