הממשלה מאשרת במשאל טלפוני את הרכב הקבינט המדיני-בטחוני. בנוסף, מאשרת הממשלה את מינויה והרכבה של ועדת השרים למינויים בשירות החוץ.

(מורן אזולאי)