היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט אמר לבג"ץ כי "אין מנוס מהוראה על קיום דיון נוסף בממשלה ביחס למינויי מנכ"ל הרשות השניה ויו"ר מועצת הכבלים והלווין, על בסיס תשתית עובדתית מוצקה ושקילת שיקולים עניינים". מנדלבליט, שהשיב על עתירה נגד אי מינוי מישל קרמרמן דקל למנהלת הכללית של הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו ואת ניר שוויקי ליו"ר המועצה לשידורי כבלים ולווין, הוסיף כי "ההסתייגויות שעלו בממשלה בנוגע למינויים הללו, אינן עולות בקנה אחד עם הכללים".
(גלעד מורג)