היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט פנה לשר דודי אמסלם בעניין סירובו לחתום על ייפויי כוח לנציגי המדינה באסיפות כלליות של החברות הממשלתיות, ואמר כי החלטה זו עומדת בניגוד לחובות ולאחריות שמוטלות עליו לפי חוק. "הודעתך עלולה להביא לפגיעה באינטרסים של מדינת ישראל, בחברות שבבעלותה ובתפקודן התקין", כתב מנדלבליט. "לפי הדין, עליך לקיים את התפקידים המוטלים עליך כשר הממונה על ביצוע חוק החברות הממשלתיות, לרבות בכל הנוגע למינוי באי כוח לאסיפה הכללית של החברות הרלוונטיות".
(טובה צימוקי)