בדיון במל"ל בנוכחות נציגי משרד הבריאות, התרבות והמשטרה סוכם כי ימליצו להטיל עוצר לילי בחג הפורים, מיום חמישי עד מוצאי שבת, בין השעות 20:00 עד 5:00 בבוקר. כמו כן, בדיון עלה כי אירועי תרבות וספורט שנקבעו מראש יוכלו להתקיים ועל הפוקדים אותם להציג את הכרטיס לאירוע ואת התו הירוק. עוד סוכם כי המשטרה תעשה מאמץ לאתר מסיבות מתוכננות ותפעל לפיזור התקהלויות. כעת משרד הבריאות יגבש תקנות שיובאו לאישור הממשלה.

(איתמר אייכנר)