ישראל נכנסה זה היום השני לסגר לילי, שיסתיים מחר בשעה 05:00 בבוקר. על-פי תקנות הסגר הלילי, נאסר להתרחק מהבית לטווח של יותר מקילומטר ונאסר על פתיחת עסקים שאינם מוגדרים חיוניים. בנוסף, חל איסור על שהייה בבית אדם אחר או על קיום מסיבות, בין היתר לרגל חג פורים. הקנס למפירי התקנות עומד על 500 שקל. התקנות חלות על יישובים בעלי רוב יהודי בלבד, למעט מזרח ירושלים.

(ynet)