הממשלה אישרה כי כל הנכנסים לארץ דרך מעברי הגבול היבשתיים, הימיים והאוויריים יידרשו להציג בדיקת קורונה בתוקף (שבוצעה 72 שעות לפני יציאתם מהמדינה שממנה מגיעים). הקנס על הפרת תקנה זו יעמוד על 2,500 שקלים החל מיום ראשון. כמו כן, כל הנכנסים לארץ יחויבו בבדיקה נוספת אחרי כניסתם שתתבצע במעבר הגבול עצמו או במקום הבידוד מטעם המדינה. על הפרת תקנה זו גובה הקנס יעמוד על 3,500 שקלים והיא תיכנס לתוקף בתוך 24 שעות.

(איתמר אייכנר)