ראש הממשלה בנימין נתניהו ענה לשאלת שופטת בית המשפט המחוזי בירושלים רבקה פרידמן-פלדמן ואמר כי הוא מאשר את המענה לכתב האישום וכופר באישומים. לאחר מכן סנגורו של נתניהו בעז בן צור ביקש לדון בסוגיית אישור היועץ המשפטי לממשלה לפתיחת החקירות נגד ראש הממשלה.

(יעל פרידסון)