בג"ץ קבע שלא תוקם ועדת בדיקה ממשלתית לבירור התנהלות המחלקה לחקירות שוטרים. העליון דן בעתירה של משמר הדמוקרטיה הישראלית נגד שר המשפטים הקודם והשר לביטחון הפנים בהווה, אמיר אוחנה, הממשלה והועמד בראשה בנימין נתניהו. בפברואר 2020 הוצא צו על תנאי נגד החלטת הממשלה לדבר הקמת הוועדה, וניתן צו ביניים האוסר על כינוסה. העותרים ביקשו צו קבוע, היועמ"ש סבר שיש לקבל את עמדת העותרים, מכיוון שעלה לדבריו "חשש ממשי" שהקמת הוועדה בזמנו נובעת משיקולים זרים. בג"ץ כאמור קבע כי ההחלטות על הקמת הוועדה בטלות.

(גלעד מורג)