מחירי הדירות בחודשים מרץ-אפריל השנה עלו ב-1% לעומת החודשיים שקדמו להם (פברואר-מרץ), ובכך השלימו עלייה שנתית של 5.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (מרץ-אפריל 2020). כך על פי מדד מחירי הדיור של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. במקביל, על פי נתוני הלמ"ס, מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מאי ב-0.4%.

(הילה ציאון וגד ליאור)