חברת הכנסת זאב אלקין מתקווה חדשה הודיע בוועדה המסדרת כי מפלגתו תתמוך בקידום פסקת ההתגברות על בג"ץ. עם זאת, הוא אמר כי "נוסח החוק שמונח לפנינו הוא לדעתנו לא נכון. יש לנו לא מעט הסתייגויות מהנושא, אבל מכיוון שאנחנו חושבים שקידום הרעיון של פסקת ההתגברות הוא נכון - בחרנו לתמוך בפטור מחובת הנחה". משמעות התמיכה של תקווה חדשה היא שפסקת ההתגברות תקודם בכנסת.
(סיון חילאי)