ד"ר יואב ספיר, הסנגור הציבורי הארצי, יעזוב את תפקידו ויצטרף לפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. ד"ר ספיר נבחר לתפקיד בסוף שנת 2011, ומכהן בו מאז. הוא צפוי לעזוב בקיץ הקרוב.

(גלעד מורג)