צוות המומחים של האוניברסיטה העברית מעריך כי העלייה שנרשמה בימים האחרונים במספר הנדבקים בקורונה נובעת מתגבור הבדיקות לילדים, ולא מעלייה אמיתית בתחלואה. לפי החוקרים, השפעת פתיחת שנת הלימודים על מספר הנדבקים תיראה רק בעוד כשבוע. לפי צוות המומחים, הירידה בתחלואה הקשה צפויה להימשך בזמן הקרוב, אולם קיים חשש להתפרצות מחודשת במקרה של הפרה משמעותית של ההגבלות.

(אדיר ינקו)