2 צפייה בגלריה
גלי בהרב מיארה
גלי בהרב מיארה
מוכנה להציג את עמדתו המנוגדת של לוין. בהרב-מיארה
(צילום: מוטי קמחי)
היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ביקשה שוב משר המשפטים יריב לוין והממשלה שיפעלו לבטל סעיף בהחלטת הממשלה שהקימה ועדת בדיקה ממשלתית לחקר השימוש ברוגלות, העוסק בתיקים המתנהלים עתה – בהם תיקי ראש הממשלה בנימין נתניהו. פניית היועצת נעשתה על רקע הצורך לגבש את עמדתה ביחס לעתירות שהוגשו לבג"ץ נגד הקמת הוועדה.
מסתמן שהיועצת לא תגן על שר המשפטים ועל הממשלה בפני בג"ץ ביחס לתיקים תלויים ועומדים. לדבריה, חלק מטענות העותרים "מעלות קשיים משפטיים משמעותיים" שיהיה צורך לציין אותם בתגובת הממשלה לבג"ץ.
הדברים נכתבו במכתב ששיגר לאחרונה המשנה ליועמ"שית גיל לימון לשר המשפטים לוין ולמזכיר הממשלה יוסי פוקס. לימון התריע כי "ככל שהממשלה ושר המשפטים יעמדו על כך שהוועדה תעסוק גם בתיקים פליליים מתנהלים, נודה לקבלת עמדתכם בנוגע לייצוג בהליך המשפטי האמור". היועמ"שית קבעה כי היא מוכנה להציג במסגרת תשובתה את עמדתו המנוגדת של לוין, "כפי שתנוסח על ידכם תוך הצגת חוות דעתה בעניין".
2 צפייה בגלריה
ישיבת ממשלה
ישיבת ממשלה
נתניהו ולוין
(צילום: AFP)
לימון הזכיר כי טרם החלטת הממשלה בסוף אוגוסט להקים ועדת בדיקה ממשלתית לחקר שימוש המשטרה ברוגלות ("פגסוס"), מסרה היועמ"שית את חוות דעתה לפיה ממשלת ישראל אמנם מוסמכת להקים ועדת בדיקה במסגרת שיקול הדעת המסור בידיה, אולם משפטית, "שר המשפטים אינו מוסמך להקים ועדת בדיקה שתעסוק בתיקים תלויים ועומדים". כוונתה הייתה לתיקי נתניהו המתנהלים בבית המשפט המחוזי בירושלים. לכן, הממשלה אינה מוסמכת לאמץ את החלטת לוין ולהעניק לה סמכויות של ועדת חקירה ביחס לתיקים תלויים ועומדים, בין השאר מחשש להשפעה פסולה על הליכים אלה ומפני שיבוש הליכי משפט.
אף על פי כן, הקימה הממשלה את ועדת הבדיקה, כולל בדיקת תיקים תלויים ועומדים. עם זאת, הסכימה הממשלה להגביל את הוועדה מפני "פגיעה" בהליכים תלויים ועומדים ושיבוש הליכים.
כתוצאה מכך, בתוך מספר ימים הוגשו עתירות לבג"ץ נגד החלטת הממשלה שביקשו לבטל את ההחלטה או לתקן אותה, כדי שלא תעסוק בין השאר בתיקי נתניהו. כמו כן, התבקשה הממשלה להחליף את יו"ר ועדת הבדיקה השופט בדימוס משה דרורי בנימוק שהביע עמדות מוטות בתיקי נתניהו.
אם אכן בהרב-מיארה לא תייצג את הממשלה בחלק מהעתירות בנושא זה, הדבר הצטרף לרשימה ארוכה של עתירות שבהן הממשלה מיוצגת על ידי עורכי דין פרטיים. בכל חוקי המהפכה המשפטית, ובהם עילת הסבירות, חוק הנבצרות שבו ידון בג"ץ השבוע והדרישה לכינוס הוועדה לבחירת שופטים, היועמ"שית אינה מייצגת. בנוסף היא לא מייצגת גם את שר התקשורת שלמה קרעי, בעתירה נגד הדחת יו"ר הדור מישאל וקנין.