בית המשפט המחוזי בתל אביב הכריע כי העבריין יצחק אברג'יל עמד בראש ארגון פשיעה חובק עולם ו"שלט בו ללא מצרים". לפני הכרעת הדין ביקש אברג'יל לדבר, אך השופטים לא אפשרו זאת. ההכרעה בפרשה 512 מגיעה בתום שש שנים שנים של דיונים, כתב האישום כלל 18 נאשמים - ובראשם אברג'יל.
(יורם ירקוני)