בעקבות החשד לזיהום בקו הייצור של אבקת חלב של תנובה, הבוקר נמצאה הבדיקה חיובית לסלמונלה. כך נמסר ממשרד הבריאות. בד בבד, הובהר כי בדיקות של מוצרים סופיים שהשתמשו באבקת החלב כחומר גלם יצאו עד כה תקינות וללא זיהום, שכן אבקת החלב לא משווקת לציבור הרחב, אלא למפעלים ומוסדות שממשיכים בעיבוד המוצר. משרד הבריאות הנחה את תנובה לבצע החזרה יזומה של אבקות החלב שיוצרו בין התאריכים 8-25 לאוגוסט 2021, וכן הנחה את המוסדות שקיבלו את אבקת החלב שלא להשתמש במוצר עד לסיום התחקיר.
(ynet)