כוחות הביטחון החלו בפינוי מטע באזור בנימין, בעקבות עתירה שהגישו לבג"ץ פלסטינים, תושבי הכפר מאלכ, הסמוך לרמאללה, בטענה שהוא נשתל באופן לא חוקי - על קרקע פלסטינית פרטית. העתירה התקבלה, ובג"ץ הודיע למדינה כי עליה לעקור את המטע בתוך 180 ימים מיום ההחלטה, ובכפוף לשיקולים המבצעיים.