בג"ץ דחה עתירה של תושבים פלסטינים נגד מתווה מאחז אביתר בבנימין שלפיו אזרחים ומבנים יפונו, והצבא ינכח במקום. הפלסטינים טענו כי הם בעלי הזכויות על הקרקע ועל האדמות מסביב, ומחו נגד סקר הקרקע שאמור להיערך, שאם בסופו יוכרזו האדמות כאדמות מדינה - תתאפשר שם הקמת ישיבה ומגורים. העותרים טענו כי ההסכם לא חוקי וכי מדובר באדמות פלסטיניות פרטיות, וכי תוצאות והסקר ידועות מראש לטענתם - מטרתן להכשיר את המבנים. השופטים קבעו פה אחד שדין העתירה להידחות.
(גלעד מורג)