הצטרפו למשדר הבוקר של אולפן ynet

לא רק נשיא המדינה יצחק הרצוג עובד בימים אלה על פשרה, וכשהטיוטות נכתבות ומתחלפות ומשתנות מדי יום בבית הנשיא - גם גורמים אחרים מנסים למשמש כמתווכים בניסיון למנוע משבר חוקתי מסוכן.

שר המשפטים לשעבר הפרופ' דניאל פרידמן, הפרופ' יובל אלבשן, מוביל מחאת ההייטק גיורא ירון ואלוף במיל' גיורא איילנד גיבשו בימים האחרונים הצעת פשרה בנוגע למהפכה המשפטית, ברקע המשך הדהירה של הקואליציה בכנסת. המתווה, שפרסם עמית סגל וכולל פסקת התגברות ברוב של 65 חברי כנסת, הוצג בין היתר לשר המשפטים יריב לוין, ולהערכת גורמים פוליטיים בכירים הוא סבור שההצעה החדשה מהווה "פריצת דרך".
5 צפייה בגלריה
יריב לוין, דניאל פרידמן, יובל אלבשן, גיורא איילנד, וגיורא ירון
יריב לוין, דניאל פרידמן, יובל אלבשן, גיורא איילנד, וגיורא ירון
לוין סבור שההצעה שלהם היא "פריצת דרך"
(צילום: אביגיל עוזי, טל שחר, עמית שעל, קובי קואנקס)
אלה הסעיפים העיקריים בו, וזו עמדתם הצפויה של לוין ויו"ר ועדת החוקה שמחה רוטמן אל מול עמדת נשיאת העליון אסתר חיות בנוגע אליהם:

חוקי יסוד

תוקפם של חוקי יסוד אינו שפיט בשום עילה ובשום ערכאה שיפוטית. לוין ורוטמן יסכימו לכך, בעוד חיות תיאלץ להסכים בלית ברירה.
כדי לחוקק חוקי יסוד או לתקנם יידרשו ארבע קריאות בכנסת. לוין, רוטמן וחיות יסכימו.
הרוב הדרוש לחקיקת חוקי יסוד או לתיקונם - 61 חברי כנסת בכל אחת מהקריאות. לוין ורוטמן יסכימו, חיות תעדיף רוב גדול יותר, כדי שלא להסתמך על רוב קואליציוני רגיל.
5 צפייה בגלריה
חיות תרצה רוב גדול יותר לחקיקת חוקי יסוד, רוטמן ולוין יסכימו לרוב של 61 בארבע קריאות
חיות תרצה רוב גדול יותר לחקיקת חוקי יסוד, רוטמן ולוין יסכימו לרוב של 61 בארבע קריאות
חיות תרצה רוב גדול יותר לחקיקת חוקי יסוד, רוטמן ולוין יסכימו לרוב של 61 בארבע קריאות
(צילום: יואב דודקביץ')
במקרה שחוק יסוד התקבל ברוב של פחות מ-70 חברי כנסת, או כאשר הוא עוסק בשינוי שיטת הבחירות, תתקיים הקריאה הרביעית לאחר הבחירות לכנסת הבאה. לוין, רוטמן וחיות יסכימו, אך כל השלושה לא יסכימו אלא על רוב של לפחות 80 ח"כים בכל הקשור לשינוי שיטת הבחירות.
חוקי היסוד הקיימים, לרבות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, יאושררו כחטיבה אחת ברוב של 70 מחברי הכנסת בשלוש קריאות כבר בכנסת הזו. לאחר מכן ניתן יהיה לשנותם, בהתאם לתנאים שהוצבו בפרק זה של המתווה. לוין, רוטמן וחיות יסכימו.

חוקים רגילים (שאינם חוקי יסוד)

ביקורת שיפוטית על חוקים שאינם חוקי יסוד תוגבל לבית המשפט העליון במליאתו ותוכרע ברוב של כ-75% מחבריו (11 מתוך 15). לוין, רוטמן וחיות יסכימו.
הכנסת תוכל לשוב ולחוקק חוק שבוטל או שונה על ידי בית המשפט העליון, ברוב של 65 חברי כנסת (פסקת התגברות ברוב של 65 ח"כים). לוין ורוטמן יסכימו, חיות מעוניינת ברוב של לפחות 70 ח"כים.
5 צפייה בגלריה
מליאת הכנסת
מליאת הכנסת
תוכל להתגבר על בג"ץ ברוב של 65 ח"כים? מליאת הכנסת
(צילום: אלכס קולומויסקי)
הכנסת תוכל לשוב ולחוקק חוק שבוטל או שונה על ידי בית המשפט העליון ברוב של 61 חברי כנסת, ובמקרה כזה ייכנס החוק שחוקק מחדש לתוקף כחצי שנה לאחר שתיבחר הכנסת הבאה. אולם, אם חוקק החוק מחדש ברוב של 65 חברי כנסת, הוא יכנס לתוקף במועד שנקבע בו. כמו כן, ביקורת שיפוטית על החוק שחוקק מחדש תוכל להתקיים רק כעבור חמש שנים מיום שנכנס לתוקף.

הוועדה לבחירת שופטים

מחברי הצעת הפשרה מציעים שתי חלופות להרכב הוועדה לבחירת שופטים לפי המתווה של לוין ורוטמן.
החלופה הראשונה מציעה שהוועדה לבחירת שופטים תורכב מ-11 חברים: שר המשפטים ושני שרים נוספים, יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט, שני חברי כנסת שייבחרו על ידי הקואליציה, שני חברי כנסת שייבחרו על ידי האופוזיציה, נשיא/ת העליון ושני שופטים נוספים שייבחרו על ידי חבר שופטי בית המשפט העליון (אין מניעה שייבחרו שופטים בדימוס). לוין ורוטמן יסכימו, שכן ההצעה מעניקה רוב של שישה חברים לקואליציה. הנשיאה חיות תתנגד בתוקף.
5 צפייה בגלריה
בג"ץ
בג"ץ
השופטים ישמשו משקיפים בדיונים על המינויים לעליון, לנשיא/ה יהיה וטו
(צילום: רויטרס)
לפי החלופה הזו, בחירת שופט לבית המשפט העליון תיעשה ברוב של 8 חברים מתוך 11 בוועדה. דרושה התאמה למקרה שמספר המשתתפים בישיבה יהיה פחות מ-11 בשל נעדרים. לוין ורוטמן יסכימו. חיות תתנגד בתוקף בשל הרוב האוטומטי לקואליציה.
בבחירת שופטי מחוזי ושלום יישמרו יחסי הכוחות בין הקבוצות השונות בוועדה, אבל יחול שינוי בהרכב האישי, כך שבמקום שלושה שופטים מהעליון, יהיה שופט אחד מהעליון ושניים מהמחוזי שייבחרו על ידי חבריהם. אין גם הכרח שחברי הוועדה יהיו זהים לאלה שבוועדה לבחירה לעליון. כך למשל, הקואליציה תוכל לבחור שני חברים לוועדה לעליון ושני חברים אחרים לוועדה למחוזי ולשלום, וכך תוכל לעשות גם האופוזיציה. לוין ורוטמן יסכימו. חיות תתנגד הן לפיצול דרך בחירת השופטים והן לפתיחת פתח לכך ששופטים יבחרו עצמאית את נציגיהם.
לפי החלופה השנייה יהיה "תיקו" בוועדה לבחירת שופטים. הוועדה תכיל 12 חברים בהרכב הבא: ארבעה נציגי קואליציה, ארבעה נציגי אופוזיציה, וארבעה שופטים. לוין ורוטמן לא יתנגדו, גם חיות אמורה לתמוך.
באשר למינויים בעליון: לשופטים בעליון לא יהיה כוח הצבעה והם ישמשו כמשקיפים וישתתפו בדיונים, למעט נשיא/ת העליון להם תהיה זכות וטו אחת בקדנציה למינוי של האופוזיציה וזכות וטו נוספת למינוי של הקואליציה. המינויים לבית המשפט העליון ייעשו בשיטת "תיבת נוח", כלומר, כל פעם יתמנו שני שופטים - הקואליציה בוחרת אחד והאופוזיציה את השני. לשר המשפטים תהיה זכות וטו על מועמד של האופוזיציה פעם אחת בקדנציה.
נציגי הקואליציה יהיו שר המשפטים ויו"ר ועדת החוקה, השניים האחרים ימונו על ידי יו"ר הקואליציה או חבריה. מטעם האופוזיציה ארבעת החברים יתמנו על ידי ראש האופוזיציה או חבריה. בכל מקרה, לא יהיו יותר משני נציגים מאותה מפלגה.
באשר למינויים לבית המשפט המחוזי או השלום יידרש רוב של שבעה מתוך 12 חברי הוועדה, תוך דרישה לתמיכה של שני חברים מהקואליציה, שניים מהאופוזיציה ושלושה מהשופטים. לכאורה מדובר בווטו הדדי, אך לוין, רוטמן וחיות צפויים להתנגד לכך.

ייעוץ משפטי

המתווה קובע כי משרת היועצים המשפטיים אינה משרת אמון, אך חוות דעתם אינה תחייב את הממשלה. לוין ורוטמן עשויים להסכים.
5 צפייה בגלריה
גלי בהרב-מיארה
גלי בהרב-מיארה
היועמ"שית גלי בהרב-מיארה
(צילום: יואב דודקביץ)
הממשלה ושריה זכאים לייצוג משפטי בכל עתירה או תביעה המוגשת נגדם והנוגעת לתפקידם, ואינם זקוקים לשם כך לרשות היועץ המשפטי. במקרה שהיועץ המשפטי מסרב לייצג את עמדתם כפי שהיא, ייעשה הייצוג על ידי עורך דין אחר בשירות המדינה המוכן לכך או על ידי עורך דין פרטי. לוין ורוטמן יסכימו. היועצים המשפטיים לממשלה לשעבר וכן היועצת בהווה גלי בהרב-מיארה יתנגדו בטענה שהצעה זו תרסק את סמכות, ייחודיות וההירכיה של הייעוץ המשפטי לממשלה.

עילת הסבירות

הפיקוח השיפוטי על רשויות המינהל יימשך גם בעילה הקיימת של סבירות וזאת בהתאם לעמדה שנקט השופט נעם סולברג לגבי עילה זו. לוין ורוטמן יתנגדו כי לתפיסתם הצעה זו מותירה כוח רב מדי בידי בג"ץ.
עילת הסבירות לא תשמש לפסילת מינויים בממשלה ובכנסת, וכן מינויים שאושרו על ידי הכנסת; כמו כן לא תשמש עילה זו להתערבות בהקצאת מקורות, כפי שנקבעה על ידי הרשות המוסמכת. לוין ורוטמן יסכימו.
יובהר כי מינוי של שר או ראש ממשלה, שקיבל את אמון הכנסת, יהיה כפוף לביקורת שיפוטית אך ורק בעילות פורמליות טכניות או לפי קיום הוראה ספציפית בחוק יסוד שפוסל את המינוי. נבצרות של ראש ממשלה תיקבע אך ורק על ידי מליאת הכנסת - בהליך שייקבע על ידה. לוין ורוטמן יסכימו.
פורסם לראשונה: 22:43, 07.03.23