מפקד מחוז צפון בשירות בתי הסוהר גונדר אריק יעקב התייחס לסערה שהתעוררה בעקבות עדות מפקד כלא גלבוע, גונדר-משנה פרדי בן שטרית, שלפיה ב-2017 היה סרסור בחיילות חובה על-ידי אסירים ביטחוניים. בעדותו השנייה בוועדת הבדיקה הממשלתית לבריחת ששת האסירים הביטחוניים מבית הסוהר בתחילת ספטמבר, אמר גונדר יעקב: "אני לא מכיר דפוס עבודה כזה של הפעלת סוהרות מכל מקום. זה חמור שאסיר ביטחוני מקבל סוהרת שהוא מבקש לאגף שלו".

(רועי רובינשטיין)