תעריפי המים למשקי הבית ירדו בינואר 2022 ב-1.6%, כשלפי רשות המים הצרכן יחסוך בחשבון מים שכיח כ-5 שקלים לחודשיים. לאחר הליך שמיעת עמדות הציבור מועצת רשות המים אישרה את ההוזלה, שהייתה גבוהה יותר לפי ההצעה המקורית של רשות המים לפני השימוע - 1.76%.
(מירב קריסטל)