משרדי הבריאות והגנת הסביבה מזהירים כי הכניסה לנחלים אל על, זאכי, המשושים וגעתון בצפון הארץ עלולה להיות מסוכנת מחשם לזיהום. לפי המשרדים, החשש נובע מתוצאות חריגות שהתקבלו בדיגום מים בנחלים אלו. המשרד להגנת הסביבה לא מצא מקור זיהום ידוע בנחלים.
(ynet)