מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי שיעור האבטלה בחודש אוקטובר צנח ל-7% לעומת 7.9% בחודש ספטמבר השנה, אולם מספר המשרות הפנויות זינק ליותר מ-143 אלף לעומת כ-138 אלף בספטמבר. הסקר של הלמ"ס מצביע על גידול במשרות הפנויות ובמועסקים בכלל ענפי הכלכלה, למעט בענף הבינוי וענף התחבורה, שם נרשמה יציבות לעומת חודש ספטמבר.
(גד ליאור)