קבינט הקורונה יתכנס לדיון מכריע בעניין מערכת החינוך בתחילת השבוע הבא. בדיון תתקבל החלטה בכל ההיבטים לקראת החזרה ללימודים. ישתתפו בו מומחים, אנשי מקצוע ונציגי ארגוני המורים וההורים. זאת על מנת לדון בנושאים שעל סדר היום ובמתווים שהוצעו. מטעם ראש הממשלה ושרת החינוך נמסר כי ההחלטה שתתקבל בדיון תהיה מחייבת לכל חברי הממשלה.

(איתמר אייכנר)