בעקבות גילוי של יתושים נגועים בנגיף קדחת מערב הנילוס בשמורת נחל הבשור ובפארק הבשור, רשות הטבע והגנים ביצעה ניטור בכלל גופי המים באזור. רובם המכריע של הגופים נמצאו תקינים, ובשני גופי מים קטנים נמצאו זחלי יתושים. גופי מים אלה טופלו על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה, ורשות הטבע והגנים תמשיך בפעולות ניטור בשמורה.
(נעה פישר)