בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל את ערעור המשטרה בעקבות החלטתו של השופט ציון סהראי מבית משפט השלום בבירה, לפיה אין מקום להרחיק שלושה נערים שהשתחוו וקראו קריאת שמע בהר הבית. השופטת עינת אבמן כתבה בהחלטתה כי "הזכות לממש פולחן דתי ולעלות להר הבית עומדת לכל יהודי, אך היא אינה מוחלטת, ועליה לסגת מפני אינטרסים אחרים - בהם השמירה על הסדר הציבורי ועל ביטחון הציבור".
(חיים גולדיטש)