נציבות בתי הסוהר קטי פרי התייחה לראשונה לפרשת הסרסור בסוהרות בכלא גלבוע. באיגרת ששלחה לסגל שירות בתי הסוהר כתבה: "הגילויים החדשים שפורסמו והמידע החשוב שצף מחדש בכלי התקשורת מעלים ספק בנוגע לממצאי הבדיקה הקודמת ומחייבים כל מפקד לפעול". פרי הוסיפה: "לא אאפשר לאף אסיר ולאף גורם לנהוג באופן שאינו מכבד את סגל שב"ס".

(מאיר תורג'מן)