חברת נייקי, שמשווקת נעליים, ביגוד ומוצרים נוספים למאות חנויות, רשתות ואתרי אינטרנט בארץ, הודיעה לעשרות מהחנויות כי תפסיק את ההתקשרות עמן בסוף מאי. "לאחר בחינה מקיפה שנעשתה על ידי החברה, ובשים לב לנסיבות השוק המשתנות, נמצא כי המשך היחסים העסקיים ביניכם לבין החברה אינו תואם עוד את מדיניות החברה ויעדיה", כתבה החברה במכתבים ששלחה לבתי העסק. "אנו מציעים כי תתחילו להיערך לסיום ההתקשרות בהתאם לעיל, במטרה להמשיך לנהל את עסקיכם בהצלחה ללא מוצרי נייקי במגוון המוצרים המוצע על ידכם".
(מירב קריסטל)