היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה התייחסה למשבר חוק הגיוס בנאומה בכנס לשכת עורכי הדין באילת, ואמרה כי "היה נסיון חסר תקדים של הממשלה שעורך דין פרטי ייצג לא רק עמדה פוליטית של חברי הממשלה - אלא גם יהיה עורך הדין של משרדי הממשלה והצבא. לא בכדי אמרתי שזה המשך הרפורמה המשפטית, שנועדה להסיר בלמים ואיזונים מכוחו של השלטון". לדבריה, "העם חזק, הדמוקרטיה שברירית. יש ניסיון לפוליטיזציה של מערכות ציבוריות במדינה. יש מגמה רעה של מעבר מתפיסה של עובדי ציבור שחבים בנאמנות ציבורית לציפייה לנאמנות אישית".