ועדת המינויים של מועצת הביטוח הלאומי אישרה פה אחד את מועמדותו של צביקה כהן לממלא מקום מנכ"ל הארגון. כהן עובד יותר מ-14 שנים במוסד לביטוח לאומי, וכיום הוא מכהן כסמנכ"ל משאבי האנוש של הארגון. הביטוח הלאומי מתפקד ללא מנכ"ל כשלושה שבועות - לאחר שתמה תקופת מינויה הזמני של ירונה שלום. לארגון אין מנכ"ל קבוע מאז אוקטובר 2022 - מאז שהמנכ"ל מאיר שפיגלר עזב את המוסד באוקטובר 2022 ומונה למנכ"ל חברת החשמל.
(ynet)