התנועה לאיכות השלטון עתרה לבג"ץ בדרישה מהממשלה לעצור העברת כספים לארגוני הגג הארציים של הישיבות, בגין פעילותם לדחיית השירות של תלמידי הישיבות. התנועה טוענת בעתירתה כי אין לאפשר העברת כספים לארגונים הפועלים לדחיית השירות עבור התלמידים ש"תורתם אמונתם" לאחר פקיעת ההסדר המאפשר זאת. לטענת התנועה, ארגוני הישיבות המוזכרים בעתירה מתוקצבים בכספי ממשלה עבור פעילותם לדחיית שירות - ומרגע שכבר אינם עושים זאת ולא ניתן כלל לאשר דחיית שירות של תלמידי ישיבות, הרי שלא ניתן להעביר להם את הכספים בגין פעילות זאת.
(גלעד מורג)