יו"ר ועדת החוקה של הכנסת ח"כ שמחה רוטמן חושש שהיעדר גורם מתכלל שיאפשר את העמדת מחבלי הנוחבה לדין יגרום ל"החמצה" ציבורית ומשפטית. "ככל שחולף הזמן ולא מובא הסדר כולל בנושא ההעמדה לדין, המחירים של שמירת כל האופציות פתוחות עולים", אמר. במקביל, החל רוטמן לקדם את החוק השולל ממחבלי הנוחבה זכות לקבל מימון משפטי על חשבון המדינה. לפי הצעת החוק, ייקבע כי "אסירים ביטחוניים שנעצרו במהלך מלחמת עזה לא יהיו זכאים להיות מיוצגים על ידי הסנגוריה הציבורית".
(טובה צימוקי)