משאית ועליה מנוף פגעה בגשר בשדרות רוקח, סמוך לאוניברסיטת תל אביב.

(אסף זגריזק)