היום (שלישי) העיד במשפט נתניהו ליאור שפיץ, חוקר ברשות לניירות ערך, במסגרת תיק 4000 (פרשת בזק-וואלה) שבו נאשם ראש הממשלה בנימין נתניהו בשוחד, מרמה והפרת אמונים.
שפיץ, שחקר את איש העסקים שאול אלוביץ' בתיק בזק ובתיק 4000 (שנולד בהמשך מתיק בזק) ואת יועצו לשעבר של נתניהו ניר חפץ בתיק 4000, נחקר תחילה על ידי התובעת יהודית תירוש מפרקליטות מיסוי וכלכלה. הוא העיד: "התיק התחיל כפרשת עסקת בזק-יס. חקרנו את עניין התמורה המותנית שהייתה שם. חקרתי את אלוביץ', את הקשר בין משרד התקשורת ומומו פילבר במיילים פרטיים לאנשי בזק".
1 צפייה בגלריה
ליאור שפיץ, חוקר ברשות לניירות ערך בעדותו במשפט נתניהו
ליאור שפיץ, חוקר ברשות לניירות ערך בעדותו במשפט נתניהו
שפיץ: "לא היו אמירות מאיימות כלפי ניר חפץ"
(צילום: שלו שלום)
על חקירת שאול אלוביץ', הנאשם במתן שוחד לנתניהו, סיפר: "ההתרשמות שלי בחקירה שהאמירות של שאול לא תאמו" עו"ד בן צור התנגד להערכה, והשופטים קבעו כי הערכתו על חקירת שאול אלוביץ' לא תהווה משקל כשתיבחן עדותו. בהמשך הוסיף שפיץ: "בידי היו ממצאים מסוימים כגון מיילים או תכתובות. הנחקר לא זכר אותם או הכחיש את קיומם בטרם הוצגו. כשהוצגו, שינה גרסה".
על חקירת תיק 4000 אמר שפיץ כי "הייתי בצוות שחקר את ניר חפץ (עד המדינה) ב-2018". התובעת תירוש: "עשויה להישמע טענה שהפעלת על חפץ לחץ באמצעות אמירות מאיימות בנושא בני משפחתו". שפיץ: "אמירות מאיימות - לא קיים. היו אמירות על משפחה כי זו הנקודה הכי כואבת. החשדות נגדו היו טובות הנאה וטענה לשיבוש. לטעמי מאוד מוצקות. הוא מסר גרסה ואז והקפיא מצב וסירב למסור גרסה נוספת, טען לחפותו. אמרתי לו 'מה תגיד לאשתך בעיניים כשהיא תשאל אותך למה לא מסרת גרסה?', זו הייתה הכוונה".
על תלונת חפץ בגין הזנחה של מצבו הרפואי סיפר שפיץ כי "היה מצב של פשפשים שנודע כבר אחרי יום או יומיים. לא נעים. צריך לטפל בזה. הייתי בטוח שהוא מקבל טיפול ראוי. דובר על לפחות חובש ביחידה. הייתי מרשות ניירות ערך והיה ראש צוות חקירה מהמשטרה. זה מתקן שלהם. להגיד שהטיפול היה אולטימטיבי? הלוואי. לא הייתה כוונה שישמש גורם לחץ".

השופט משה בר-עם שאל: "זה לא עשוי לזהם את תשובותיו? איזו תועלת תצמח מהחקירה במצב כזה?". שפיץ השיב כי "לא התרשמתי שהיינו במצב שלחקירה אין ערך. לא היה פה דבר מכוון. לא היה נוח. היה צריך אולי לעצור לטיפול בנקודה מסוימת".
עו"ד בעז בן צור, סנגורו של ראש הממשלה, ניסה בחקירתו הנגדית לחזק את התזה שלו כי החקירה בתיק 4000, בנוגע למניעי פילבר בהקשר ליחסי נתניהו-אלוביץ'-וואלה, החלה טרם ניתן אישור רשמי באוקטובר 2017: "הודפסו כתבות מאתר וואלה הקשורות לנתניהו ביולי 2017". שפיץ: "כן. אני זוכר שהיו כתבות, וקלסר במשרדו של מנהלי יריב עמיעד. יכול להיות שזה היה נראה לי חריג, בסוף אני מעורב בתיק וקורה משהו שאני לא יודע עליו. לא שאלתי. אולי נעלבתי שאני לא מעודכן".
בהמשך שאל עו"ד בן צור על צווי חיפוש ביוני לאלוביץ': "הטענות נגדו לא קשורות לנושא הסיקור באתר וואלה בכלל". שפיץ הגיב: "הוא נחקר בחשד לקבלת דבר במרמה. בסיפור המעשה לא היה עניין בוואלה בזמנו". עו"ד בן צור אמר כי "הנחקר המרכזי אלוביץ' לא הוזהר בחקירתו לגבי שוחד, אבל כן נחקר על כך". בתגובה אמר שפיץ כי "הוא לא הוזהר בשוחד ושוחד לא היה חלק מסיפור המעשה בזמן הזה. אבל כן היה קשר לקבלת דבר במרמה, שבנוגע אליה הוזהר". בהמשך הדגיש שפיץ כי "מעולם לא קיבלתי הוראה לרמוז לחפץ או לחשוד אחר שיהיו עדי מדינה".
בהמשך הוצג לשפיץ סרטון מחקירת ניר חפץ, שבו נאמר לחפץ כי "הילדים שלך לא ירצו להיות בקשר איתך כי אתה שומר על זכות השתיקה. תיפול עליך פצצה בזמן הקרוב". לאחר מכן נשאל שפיץ אם האמירה לחפץ אינה נשמעת לו כאיום, והוא בתגובה השיב כי "זה ניסוח שלא הייתי משתמש בו. זו פרשנות".