נשיאי אוניברסיטאות קראו לשרת החינוך יפעת שאשא ביטון לשקול מחדש את עמדתה ולאפשר את הענקת פרס ישראל בחקר המתמטיקה ומדעי המחשב לפרופסור עודד גולדרייך. "אי-הענקת פרס ישראל לאדם בשל השקפותיו הפוליטיות או התבטאויותיו, חוטאת לרעיון שביסוד פרס ישראל ומהווה פגיעה חמורה בחופש הביטוי ובחופש המחשבה", נכתב במכתב עליו חתומים נשיאי שבע אוניברסיטאות בארץ, בהן העברית, בן גוריון, תל אביב, חיפה, הטכניון ויצמן והפתוחה. הם ציינו כי פרופ' גולדרייך לא עבר כל עבירה על החוק: "החלטתך עלולה להתפרש כפוליטיזציה של פרס ישראל".
(תמר טרבלסי חדד)