הצעת החוק לחיבור חשמל לבתים שנבנו ללא היתר (הצעת חוק התכנון והבנייה) אושרה בקריאה ראשונה. 61 חברי כנסת תמכו בהצעה מול 48 שהתנגדו והיא תוחזר לוועדת הפנים. על פי הצעת החוק, שר הפנים יהיה רשאי לקבוע בצו כי ניתן יהיה לחבר מבנה מגורים המצוי בשטח מסוים, שהוגדר בצו, לחשמל, למים או לטלפון גם ללא קיומם של היתר בנייה ותעודת גמר לאותו מבנה. התנאים להוצאת הצו הם: הוגשה תכנית על ידי אחד הגורמים המנויים בהצעת החוק, המבנה שלגביו התבקש החיבור הוקם עד 1 בינואר 2018 ולא נוספה להם בנייה לאחר מועד זה.

(מורן אזולאי)