כחלק מהמאבק המשפטי בעמותות איסלאמיות בישראל העוסקות במימון טרור במסווה של עיסוק בנושאים חברתיים-סוציאליים, רשות התאגידים במשרד המשפטים נקטה בצעדים משפטיים נגד "העמותה האיסלאמית למען יתומים ונזקקים" ו"עמותת המעשים ההומניטריים". מפיקוח שביצעה יחידת העמותות ברשות עולה חשש כי בין היתר העמותות העבירו כספים או שיתפו פעולה עם ארגונים מחוץ לישראל שהוכרזו כארגוני טרור. היחידה התריאה בפני העמותות טרם נקיטה בהליכי פירוק בעניינן, ורשמת העמותות סירבה לבקשתן כי יוענק להן אישור ניהול תקין לשנת 2024. לעמותות ניתנה אפשרות להגיב לממצאים המפורטים בדו"ח ולהתראה עד לראשית חודש מאי.
(טובה צימוקי)