בלבנון מדווחים כי ישראל תקפה בכפר חולא שבדרום המדינה.
(ליאור בן ארי)