בית המשפט העליון דן בעתירת ח"כים מהליכוד וש"ס נגד החלוקה של ועדות הכנסת, בטענה של חלוקה אי-שוויונית ובניגוד לדין בין הקואליציה והאופוזיציה. מדובר בעתירה של כמה חברי כנסת ולא של כלל האופוזיציה. הדיון נערך בפני נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות והשופטים ניל הנדל ועוזי פוגלמן.
(גלעד מורג)