שר הבריאות ניצן הורוביץ הכריז על ביטול כל ההגבלות על תרומות דם של גברים המקיימים יחסי מין עם גברים החל מ-1 באוקטובר. כיום יכולים גברים לתרום דם רק אם התחייבו בשאלון לפני תרומת הדם שלא קיימו יחסי מין עם גברים אחרים ב-12 החודשים שקדמו למועד התרומה. זאת בניגוד לנשים וגברים הטרוסקסואלים שיכולים לתרום דם בכל עת אם הם עומדים ביתר הקריטריונים של מד"א. השינוי התאפשר בעקבות המלצה מקצועית של הוועדה המייעצת למשרד הבריאות לרפואת עירויים. "אין הבדל בין דם לדם", אמר הורוביץ. "האיסור על הומואים לתרום דם היה שריד של סטריאוטיפ ששייך להיסטוריה. שנים מנסים בישראל לתקן את האפליה הזו ללא הצלחה, והיום סוף סוף התקדמנו".
(נינה פוקס)