צוות טיפול מגפות של משרד הבריאות התכנס לדיון בנושא גיבוש המלצה לחיסון שלישי נגד קורונה. ממשרד הבריאות נמסר כי רוב מוחלט של חברי הצוות המליצו לחסן בחיסון שלישי את אוכלוסיית המבוגרים, וכי דעות נחלקו ביחס לגיל המחוסנים - מעל 60 או מעל 70. ההמלצה הועברה למנכ"ל משרד הבריאות פרופ' נחמן אש , שצפוי לקבל החלטה בימים הקרובים ביחס לחיסון ולאוכלוסיית היעד.

|(אדיר ינקו)