3 צפייה בגלריה
פז, מרוקו
פז, מרוקו
יהודים במרוקו
(צילום: Diarna )
הממשלה אישרה היום (ראשון) בישיבתה השבועית את הצעת המחליטים של השרה לשוויון חברתי מרב כהן ושר התרבות והספורט חילי טרופר לקידום תיעוד מורשת קהילות היהודים בארצות ערב ואיראן. עלות ההחלטה: 6.35 מליון שקלים מתקציב משרדי הממשלה השונים.
מטרת ההחלטה שתובא לאישור הממשלה, להבטיח את המשך הפעילות הלאומית לשימור סיפורן ומורשתן של קהילות היהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן שהם אבן יסוד בתולדות תקומת העם היהודי בארצו, תוך מתן ביטוי ממשי לרב-גוניות בחברה הישראלית, חיזוק תחושת השייכות של חברי וצאצאי קהילות אלה, וכחלק מקידום הלכידות החברתית בישראל.
ההחלטה מגיעה על רקע מחקרים שונים שנעשו לאחרונה, מהם עולה כי 80% מבוגרי מערכת החינוך בישראל סבורים שההיסטוריה של יוצאי עדות המזרח כמעט לא נלמדת בעוד שתרבות יהודי אירופה אשר מהווה חלק אינטגרלי מספרי הלימוד בבתי הספר בישראל.
3 צפייה בגלריה
תלמידות בבית ספר בבנגזי, לוב
תלמידות בבית ספר בבנגזי, לוב
תלמידות בבית ספר בבנגזי, לוב
(צילום: Diarna )
במסגרת ההחלטה, המשרד לשוויון חברתי יפעל להמשך הפעילות לקידום תיעוד מורשת הקהילות כולל לעניין סיפורם של הפליטים היהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן וזכויותיהם לפיצוי. במקביל, משרד התרבות והספורט יפעל לשימור המורשת התרבותית של קהילות יהדות ערב ואיראן, למען הרחבת החקר והתיעוד, איסוף וריכוז של ידע בנושאים של קהילות ישראל, כמו גם הנצחת פועלם של יהודים, בתי אב ומשפחות בקהילות ישראל.
הצוותים אשר עמלו על ניסוח ההחלטה ביקשו לייצר מעין 'ארכיון שפילברג' עבור מורשת יהדות ארצות ערב ואיראן, כזה אשר יהווה מרכז לשימור ומחקר של סרטים תיעודיים העוסקים בהיסטוריה יהודית. השאיפה היא שמימוש התוכנית יאפשר מחד שימור, שיקום ודיגיטציה של חומרים קיימים וגם מחקר מעמיק ויצירתי לחומרים נוספים. איסוף העדויות יתבצע באמצעות תחקירנים על בסיס ראיונות עומק ותיעוד בצילומי וידאו.
לצורך ביצוע התכנית יוקצה תקציב נוסף ב-2022 לבית התפוצות ("אנו – מוזיאון העם היהודי"), בסך של 4.5 מיליון שקלים. שישמשו להצגת המידע באופן מרוכז כמוקד עולמי של ידע, הקמתו של מרכז מבקרים והנחלתו בארץ ובעולם לרבות לקהילות יהודיות בתפוצות.
ההחלטה הזאת מצטרפת לשורת חוקים ופעולות שנעשו על מנת לחזק את המורשת של יהודי ארצות ערב: חוק יום לציון היציאה והגירוש של יהודים מארצות ערב ואיראן, החלטת ממשלה בעניין רישום תביעות היהודים יוצאי ארצות ערב, החלטת ממשלה לעניין זכויות היהודים שעזבו את ארצות ערב כפליטים והחלטת ממשלה לעניין עידוד והעצמת חקר קהילות ישראל בארצות ערב ואיראן.
3 צפייה בגלריה
השרים כהן וטרופר
השרים כהן וטרופר
השרים כהן וטרופר
(צילום: גיל יוחנן, עוז מועלם)
השרה לשוויון חברתי מירב כהן אמרה כי "לצערי הרב במדינה שבה כ-50% מהתושבים הם יוצאי מדינות ערב ואיראן או צאצאים לעולים, לא הונחלה מספיק ההיסטוריה והמורשת של הקהילות היהודיות המקומיות בנרטיב הציבורי. מונחים ואישים כמו פרהוד, מרבד הקסמים ורבי שלום שבזי אינם מוכרים לבוגרי מערכת החינוך הישראלית. לנו חשוב לתת ביטוי לסיפורים של האנשים 'האמיתיים', סיפורי המסע ארצה, ההתמקמות בארץ והעשייה הציונית.
"זהו דור חלוצים אחר, שחוויית חייו ותרומתו למפעל הציוני לא נשמעת מספיק. ההחלטה אותה אנחנו מביאים לאישור הממשלה היא צעד חשוב ברצף פעולות של תיעוד והנצחה שמטרתן לשנות את המגמה ולדאוג לכך שההיסטוריה של בני ובנות עדות המזרח לא תישכח ותונצח בעוז ובגאון״.
שר התרבות והספורט חילי טרופר הוסיף: "עד היום לא סופר באופן מלא וראוי סיפורם של קהילות היהודים בארצות ערב ואיראן. הסיפור היהודי, ציוני וישראלי שסופר עד היום חסר את חלקם בתיעוד מורשתם, בקורות עלייתם ובשותפות שלהם בתקומת העם היהודי בארצו. היום נעשה צעד בדרך לתיקון ואנו מאפשרים לכתוב פרק חשוב בסיפור היהודי- ישראלי, הפרק של קהילות ארצות ערב ואיראן. ראויים אותם שפעלו מתוך שורשים יהודים ומניעים ציוניים, ראויים צאצאיהם שחיים בינינו וראויה כל החברה הישראלית שסיפורם יתועד ויונצח".