מנכ"ל תאגיד השידור כאן אלדד קובלנץ מסיים את תפקידו לאחר שבע שנים. מי שתשמש כממלאת מקום היא טל פרייפלד, סמנכ"לית הטלוויזיה, שקובלנץ מינה בעצמו והייתה אחראית לחלק גדול מההצלחות בערוץ בתחום הדרמה בשנים האחרונות.
(רן בוקר)