בתגובה לעתירה שלפיה מדינת ישראל מפירה את חובתה לספק סיוע הומניטרי לאוכלוסייה האזרחית בעזה, השיבו באי כוחה של המדינה כי "ישראל פועלת תוך כדי המלחמה לאפשר הכנסתו של ציוד הומניטרי רב לתוך שטח רצועת עזה. זאת תוך השקעת מאמצים כבירים ושיתוף פעולה הדוק עם ארגוני סיוע והקהילה הבינלאומית. בכך מקיימת מדינת ישראל את חובותיה לפי דיני העימות המזוין ואף מעבר לכך". בנוסף, נטען בתשובה המדינה כי "אין כל בסיס לדרישת העותרים להתערבות שיפוטית, ויש לדחות את העתירה".
(גלעד מורג)