ועדת הבריאות של הכנסת אישרה ביצוע בדיקות קורונה ביתיות מפוקחות. על פי ההצעה, "בדיקה ביתית עצמית מפוקחת מרחוק תוגדר כבדיקת קורונה מהירה שמפוקחת באמצעות תקשורת המאפשרת העברת תמונה וקול בזמן אמת, בין דוגם ובין נבדק. מוצע להגדיר דוגם מרחוק, כמי שמבצע בקרה מרחוק על אדם שמבצע בדיקה ביתית עצמית מפוקחת מרחוק וניתנה לו הרשאה לפי התקנות".

(אדיר ינקו)