בהתאם לדרישת חברי ועדת הכספים, תקופת הגשת התביעות בגין נזק עקיף שנגרם במבצע שומר החומות תוארך עד לסוף השנה. יו"ר הוועדה, ח"כ אלכס קושניר, הודיע במהלך דיון הוועדה על ההחלטה, שהתקבלה לבקשת חברי הכנסת נירה שפק וינון אזולאי. מועד ההגשה היה אמור להסתיים בעוד שלושה ימים, אך בעקבות פניות שונות מהציבור אל חברי הכנסת, המועד, כאמור, הוארך.
(גד ליאור)